O nas


Środowiskowy Dom Samopomocy
we Wronkach

 

Celem ogólnym funkcjonowania Domu jest:

  1. świadczenie osobom przyjętym do Domu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego.
  2. udzielanie wsparcia psychicznego, pomocy w zaspokajaniu potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych oraz zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Domu rehabilitacji społecznej obejmującej różnorodne formy treningów umiejętności społecznych oraz elementy terapii zajęciowej.
  3. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, podejmowanie działań w celu przygotowania do podjęcia pracy, trening budżetowy, pomoc przy załatwianiu spraw poza Domem.
  4. rozwijanie umiejętności związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.