Godziny pracy

Środowiskowy Dom Samopomocy

funkcjonuje w dni robocze w godz. 7.00 – 16.00, 

w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami

a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe,

przygotowanie do zajęć, prace zespołu wspierająco - aktywizującego

oraz prowadzenie dokumentacji.