Procedury przyjęcia

Procedura przyjęcia do placówki ŚDS we Wronkach

 

Konieczność złożenia podania do kierownika placówki ŚDS lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie lub Wydminach zgodnie z miejscem zamieszkania.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie.

Prosimy o przygotowanie dokumentów wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

- aktualnej decyzji ZUS,

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,

- ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z ostatnich lat),

- odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,

- ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,

- ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych,

- jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji.

-na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.