Pracownia komputerowa

Cel: Podstawowe cele pracowni komputerowej to: samoobsługa i zaradność w pracy z komputerem, samodzielna obsługa komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka korzystania z możliwości Internetu.

Pracownia proponuje:

 • naukę pisania na klawiaturze komputerowej,
 • wprowadzenie pojęć, włączanie i wyłączanie komputera, ćwiczenia w sprawnym posługiwaniu się myszką,
 • korzystanie z gier i programów edukacyjnych,
 • rysowanie na ekranie z wykorzystaniem ołówka i pędzla oraz wypełnianie kolorem konturów,
 • doskonalenie pisowni, liczenia oraz rozumienia pojęć,
 • gry zręcznościowe i logiczne,
 • zapoznanie się z obsługą skanera,
 • zapoznanie się z obsługą programów antywirusowych,
 • naukę obsługi poczty elektronicznej,
 • wyszukiwanie informacji w sieci Internet,
 • pracę z edytorem tekstu,
 • naukę instalacji oraz aktualizacji oprogramowania,

Pracownia prowadzi:

- trening budżetowy,

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- treningi umiejętności społecznych,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

W pracowni komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji pięć zestawów komputerowych, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy, kamerę. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.