Pracownia usprawniania ruchowego

Cel: podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnianie motoryczne, rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego, polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności, stymulowanie samodzielności.

 

Pracownia proponuje:

  • ćwiczenia ogólno-usprawniające, manualne, relaksacyjne, oddechowe i przy muzyce,
  • zabawy sportowe mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej,
  • usprawnianie motoryczne,
  • rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego,
  •  polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności,
  • stymulowanie samodzielności,
  • przygotowania do zawodów sportowych.