Pracownia rękodzieła

 Cele pracowni:

-rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej; ćwiczenia sprawności manualnej; rozwój kultury osobistej; wzrost otwartości na potrzeby innych; pomoc w rozwiązywaniu problemów; motywowanie do rozwijania talentów; rozwijanie twórczości; motywowanie do uczestnictwa w konkursach plastycznych; angażowanie do wykonywania wspólnych dekoracji i prac Środowiskowego Domu Samopomocy; wpajanie nawyków odpowiedniego zachowania w stosunku do innych; motywowanie do pracy  w zespole; kontakt ze sztuką; nauka słownego komunikowania się z otoczeniem; rozwijanie samodzielności; wzmacnianie pozytywnych postaw i wartości wobec siebie; kształtowanie cierpliwości; przełamywanie  barier wynikających z niepełnosprawności; rozładowywanie napięcia. 

Pracownia proponuje:

  • rysunek: ołówkiem, kredkami, pastelami suchymi, węglem;
  • malarstwo: olejne, akrylowe, akwarelowe,
  • wykonywanie kartek okolicznościowych, stroików i innych dekoracji z różnych materiałów;
  • obróbkę drewna, zapoznanie z zasadami bhp oraz bezpiecznym użytkowaniem elektronarzędzi: przygotowanie drewna do pracy, nauka różnych technik obróbki drewna, techniki łączenia elementów drewnianych;
  • wykonywanie prac ze sklejki, drewna, listewek; wykonywanie rekwizytów oraz elementów scenografii do inscenizacji lub przedstawień; drobne prace konserwacyjno-naprawcze w budynku i w otoczeniu Domu;

Pracownia prowadzi:

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- treningi umiejętności społecznych.