Zespół wspierająco - aktywizujący

Maria Wanda Dzienisiewicz - kierownik zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy

Iwona Leończyk – psycholog

Katarzyna Bańkowska - Bąk - pedagog, starszy terapeuta pracowni komputerowej, pracownik socjalny

Anna Omilian - treningi umiejętności społecznych

Urszula Czarniecka - terapeuta w pracowni rękodzieła

Magdalena Zajkowska - terapeuta w pracowni ergoterapii

Beata Siedlecka - opiekun /instruktor terapii zajęciowej

Ryszard Jagolicz - terapeuta pracowni usprawniania ruchowego

Ewa Cichocka - instruktorka terapii zajęciowej