Pracownik socjalny

Poradnictwo socjalne.

Cel: Trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności praktycznych.

W ramach zajęć proponujemy:

  •  nabywanie lub doskonalenie umiejętności związanych z higieną.
  • stosowanie odpowiednich środków czystości i kosmetyków.
  • dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku,
  • nauka samodzielnego prania ręcznego i przy pomocy AGD,
  • ćwiczenie prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej bielizny,
  •  nabywanie umiejętności rozpoznawania podstawowych dolegliwości zdrowotnych, ich nazywanie i sygnalizowanie,
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
  • pilnowanie i uzgadnianie terminów wizyt u lekarza,
  • pilnowanie przyjmowania leków lub zastrzyków,
  • pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

 

Zajęcia praktyczne poza siedzibą ŚDS polegające na tym, że uczestnicy wspierani przez pracownika ŚDS załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z urzędnikami (dofinansowanie do czynszu, możliwość skorzystania z zasiłków celowych, możliwość dofinansowania ze środków PFRON indywidualnych potrzeb, profilaktyka zdrowotna, poszukiwanie pracy) – kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku;

Zaradności życiowej: nabycie bądź poprawa umiejętności samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych; umiejętności określania pór roku, pory dnia i innych okresów czasowych, poprzez umiejętność posługiwania się kalendarzem i zegarem, obserwację pogody; sposoby zapamiętywania spraw do załatwienia.